Wszelkie prace nad projektem Spellscape zostały wstrzymane, bez odwołania.
Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierali. Strona projektu pozostanie dostępna.

All work concerning The Spellscape Project has been stopped, with no resume option.
We thank everyone who supported us. The web page will remain here.

Choose your language / Wybierz swój język